رویان
Royan.cjb.com بزرگترین مجله کشاورزی اینترنتی 
قالب وبلاگ

توصیه‌های فنی کاربرد خرمنکوب‌های تیلری

  

مقدمه


خرمنکوب‌های نوع تیلری از جمله ماشین‌های کشاورزی متداول در شمال کشور است که بیشتر کشاورزان که سطح زیر کشت کمی دارند برای عملیات خرمنکوبی شالی از آن استفاده می‌کنند. این نوع خرمنکوب‌ها ساختمان بسیار ساده‌ای دارند. اما در صورت رعایت نکردن توصیه‌های فنی، بازده کار کاهش یافته، میزان افت محصول به شدت افزایش پیدا می‌کند. در بسیاری از موادر فروشندگان ماشین‌های کشاورزی به هنگام فروش، دفترچه راهنمای کار ماشین را به خریداران تحویل نمی‌دهند و به این ترتیب نکاتی که باید در طول کار خرمنکوب رعایت شود، نادیده گرفته می‌شود. از این رو به نظر می‌رسد، ارایه یک نشریه هر چند مختصر در مورد محوه بکارگیری خرمنکوب در استفاده موثر از ماشین می‌تواند مفید واقع شود.

آماده کردن موتور
قبل از اتصال خرمنکوب به تیلر یا تک موتورف باید آن را آماده کرد. به این ترتیب که روغن موتور، روغن کاسه هواکش و آب رادیاتور بازدید شده و در صورت کم بودن به مقدار کافی از روغن مناسب و آب تمیز پر شود. پیچ و مهره‌های مربوط به شاسی موتور، پولی روی فلایویل و پولی تسمه سفت کن، بازدید شده و در صورت شل بودن سفت شود. در صورت شل بودن این پیچ‌ها، موتور روی شاسی لرزش داشته و قدرت موتور به درستی به خرمنکوب منتقل نمی‌شود. از طرف دیگر در صورت رعایت نکردن این موارد در زمان خرمنکوبی بار زیادی به موتور وارد خواهد شد.

استقرار تیلر و خرمنکوب
انتقال قدرت از تیلر یا تک موتور به خرمنکوب از طریق تسمه صورت می‌گیرد. تیلر و خرمنکوب باید در سطحی هموار قرار گیرند. در غیر این صورت، نه تنها انتقال قدرت به طور صحیح صورت نمی‌گیرد بلکه فشار زیادی به تیلر و خرمنکوب بویژه شافت اصلی خرمنکوب که محرک تمام اجزای متحرک است، وارد می‌شود.
این امر حتی باعث فرسودگی زودتر از موعد بلبریتک شافت و از بین رفتن شافت می‌شود. برای رفع مشکلات فوق، لازم است که تیلر و خرمنکوب را روی زمین صاف قرار داده و با استفاده از موانع چوبی از حرکت جانبی و طولی خرمنکوب جلوگیری شود. پولی روی موتور و پولی اصلی خرمنکوب نیز باید در یک راستا بوده و هیچگونه انحرافی نداشته باشند.
 کار رضایت بخش خرمنکوب، مستلزم تنظیم دقیق و هماهنگ بین کلیه قسمت‌های خرمنکوب است. همان طور که در (شکل 1) نشان داده شده است. اجزای اصلی خرمنکوب شامل استوانه کوبنده، پنکه، ضخامت مانع شماره 1 و 2 و الک ارتعاشی در هنگام کار باید در وضعیتی مناسب باشند و متناسب با محصولی که باید کوبیده شود، تنظیم شوند.
 


تنظیم دور استوانه کوبنده
 این نوع خرمنکوب برای کوبیدن محصول مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، لذا تمام تنظیم‌ها از جمله دور استوانه کوبینده (شکل 2) که از مهمترین تنظیم‌های خرمنکوب است، باید بر اساس نوع و شرایط محصول صورت گیرد تا ضمن حفظ ظرفیت دستگاه، حداقل خسارت مکانیکی به دستگاه وارد شود. برای این منظور با تغییر قطر پولی روی شافت اصلی خرمنکوب، دور استوانه کوبنده را می‌توان تنظیم کرد.
به این ترتیب که:
قطر پولی موتور (پولی روی فلایویل)× دور شافت استوانه کوبنده / دور موتور – قطر پولی افت اصلی خرمنکوب
به عنوان مثال چنانچه دور موتور 1410 دور بر دقیقه و قطر پولی روی موتور 3 اینچ و دور مناسب استوانه کوبنده برای برنج 600 دور بر دقیقه باشد، آنگاه قطر پولی روی شافت استوانه کوبنده برابر است با اینچ 7=3×600/1410 بنابراین قطر پولی روی استوانه کوبنده 7 اینچ (78/7 سانتی‌متر) است.
دور مناسب استوانه کوبنده برای خرمنکوبی گندم و جو 750-700 دور بر دقیقه و برای لوبیا و محصولات دانه درشت 450-350 دور بر دقیقه است.
در موقع تعمیر و بازسازی استوانه کوبنده باید دقت کرد که حلقه‌های سیمی مورد استفاده از نوع استاندارد باشد در غیر این صورت بر روی بازدهی کار خرمنکوب تاثیر منفی دارد. همچنین به نحوه استقرار حلقه‌اهای سیمی روی استوانه کوبنده باید دقت کرد. این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.

 

 تنظیم سرعت باد پنکه
برای تنظیم سرعت تو میزان باد پنکه، از اهرمی که در سمت راست و بالای خرمنکوب قرار گرفته. استفاده می‌شود (شکل3). چنانچه اهرم به سمت راست حرکت داده شود، دریچه تنظیم باد پنکه بیشتر باز شده و هوای بیشتری دمیده می‌شود و بر عکس با حرکت اهرم به سمت چپ، حجم هوای دمیده شده، کمتر خواهد شد.
سرعت باد پنکه را باید به نحوی تنظیم کرد تا تمامی دانه‌های پوک و کاه‌های ریز به خارج از صفحه مانع شماره 1 رانده شود و دانه‌های سالم از صفحه مانع عبور نکند. در صورتی که دانه‌های پوک و خرده کاه‌ها در خروجی (مارپیچ حلزونی) زیاد باشد، باید اهرم کنترل باد پنکه را به سمت راست حرکت داد. در مواردی که دانه‌های سالم از صفحه مانع شماره 2 عبور می‌کنند باید (با حرکت اهرم به سمت چپ) شدت باد پنکه را کم کرد.

 

تعویض توری زیر کوبنده (ضد کوبنده)
برای خرمنکوبی هر محصول باید از توری مخصوصی که برای همان محصول در نظر گرفته شده است، استفاده کرد. به عبارت دیگر اندازه سوراخ‌های توری باید متناسب با محصولی باشد که کوبیده می‌شود. برای برنج، گندم و جو باید از توری‌های استانداردی که در بازار وجود دارد، استفاده کرد.
برای تعویض توری، ابتدا درپوش خرمنکوب را بردارید سپس پیچ‌های توری واقع در سمت راست و چپ خرمنکوب را باز کرده. توری را بیرون بکشید و توری مناسب را به جای آن قرار دهید (شکل 4).
 
 

بازدید‌های قبل از کار
قبل از روشن کردن موتور و کار با خرمنکوب باید تمام پیچ و مهره‌های اتصال بازدید شود. هر گونه لقی در محل اتصال پولی به شافت موجب می‌شود که انتقال قدرت به درستی صورت نگیرد و عملیات و خرمنکوبی با بازده پایینی همراه باشد. از این رو لازم است که پیچ اتصال پولی‌های مربوط به استوانه کوبنده، پولی متوسط، پولی مربوط به پنکه و مارپیچ تخلیه، سفت شود. در نقاطی که اتصال با پین و یا میخ صورت می‌گیرد، این اتصال‌ها را باید سفت کرد.

روغنکاری و گریسکاری
نقاط گریس خور باید با گریس پر شود. این نقاط شامل گریس خورهای بلبرینگ شافت اصلی، مارپیچ تخلیه و پنکه است. در صورت رعایت نکردن این نکته، بلبرینگ‌ها پس از مدتی در اثر خشک کار کردن فرسوده شده و به ناچار باید آن را تعویض کرد. در موقع پر کردن گریس ابتدا باید محل گریس خور را با یک پارچه تمیز از گرد و خاک و... پاک و سپس گریسکاری کرد.

نکات ایمنی
جابه‌جا کردن خرمنکوب باید با نهایت دقت صورت تگیرد تا باعث آسیب دیدن قسمت‌های مختلف خرمنکوب مخصوصاً قیمت زیر خرمنکوب نشود. پس از چند روز کار کردن با خرمنکوب لازم است پیچ و مهره‌ها و اتصال‌هایی که با میخ صورت گرفته است، بازدید شده و در صورت شل بودن، سفت شود. چنانچه خرمنکوب به حمالک مجهز شده است، دقت کنید که حمالک به درستی به شافت مارپیچ تخلیه، متصل شود. در صورت مشاهده هر نوع فرسودگی در قطعات خرمنکوب باید قطعه را تعویض کنید تا سبب خسارت بیشتر نشود. پس از پایان کار روزانه لازم است داخل خرمنکوب از بقایای به جا مانده تمیز شود. خرمنکوب باید طوری بکار گرفته شود که اول آنکه ظرفیت آن پایین نیاید و دوم بار زیاد به آن وارد نشود تا سبب شکستن قطعات آن شود. خرمنکوب باید در جای خشک نگهداری شود.

عیب و رفع عیب
در صورتی که تعداد دانه‌های شکسته زیاد باشد باید دور شافت استوانه کوبنده از طریق گاز موتور تنظیم شود. اگر فشار باد کم است، ممکن است دریچه پنکه بسته باشد و یا اینکه پیچ پولی کوچک استوانه و پروانه باد شل شده اشد. در صورتی که دانه‌ها به خارج پرتاب شوند، ممکن است فشار باد زیاد بوده و یا اینکه صفحات مانع شماره 1 و 2، درست تنظیم نشده باشند.
اگر در حین کار، موتور دود کند احتمال دارد تسمه شل بوده و یا اینکه رطوبت محصول بیش از حد بالا باشد، در این صورت بار کمتری را به خرمنکوب وارد کنید. چنانکه خرمنکوب کند کار کند، ممکن است پیچ پولی اصلی و یا تسمه شل شده و یا اینکه ساقه‌ها و ضایعات در داخل درپوش جمع شده باشد.
اگر تسمه بیش از حد سفت باشد و یا اینکه خرمنکوب تراز نباشد. احتمال بریدن شافت خرمنکوب وجود دارد. همچنین وارد شدن سنگ و یا دیگر مواد زائد نیز سبب بریدن شافت می‌شود. در مواردی که دانه‌ها توأم با خرده‌های کاه است، باید به تنظیم دور استوانه و فشار باد پنکه مبادرت تنمود.


موسسه تحقیقات برنج کشور
تهیه و تنظیم :
محمدرضا علیزاده- عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور
علیرضا علامه – کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقات برنج کشور

منابع مورد استفاده
1-کارخانه‌های صنایع تولیدی اشتاد ایران (سهامی عام)، راهنمای قطعه‌های خرمنکوب مدل T-305 ساخت کارخانه‌های صنایع تولید اشتاد ایران.

1-MITSUBISHI LTD, Mistubishi Power Grain Thresher Model TS Cataluge.
2-MITSUBISHI LTD, Mitsubishi KATSURA Water Cooled Engine Instruction Manual

 www.berenge.com

[ جمعه 2 فروردین 1387 ] [ 12:29 ] [ محمداقا ] [ نظرات (0) ]
 
نقشه سایت رویان
آخرین مطالب

دعوت به همکاریroyan80@yahoo.com

ضمن عرض سلام و پوزش به دلیل غیبت اینجانب که برای مدت زیادی نتوانستم سایت را اپ کنم.از انجا که درblogsky امکان ایجاد وبلاک گروهی است و همچنین به دلیل مشغله فراوان تصمیم گرفته شد سایت به صورت گروهی اداره شود لذا از دوستان علاقمند دعوت به همکاری میشود.کسانی که خود مقاله می نگارند ویا مطالب ارزشمندی از دیگران (با ذکر منبع)دارند می توانند با نام خود در سایت ارائه نمایند.به این منظور داوطلبان از طریق قسمت نظرات آمادگی خود را اعلام کنند.  باشد تا بار دیگر شاهد بالندگی و شکوفایی رویان باشیم.

ارادتمند همیشگی شما دانش اموخته زراعت اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ورودی 1377محمد 

آمار سایت
تعداد بازدید ها: 3497927